Demani pressupost

Estàs demanant informació de:
Flyers, fulletons i catàlegs

GRAN ELECCIÓ!
Està demanant informació d'un bon producte…
…sap el què vol.

Entri la seva informació de contacte.
No es preocupi. El truquem nosaltres ;)

Ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.

Flyers, fulletons i catàlegs

Tot tipus de documents per explotar al màxim les seves campanyes de màrqueting (vendes, promocions, ofertes, etc.) amb la millor impressió de la seva imatge corporativa. Flyers, díptics, tríptics, desplegables, catàlegs, vals promocionals, etc

Formats

Disposem d’una gran varietat de formats i dimensions. En Referència als fullets el més habitual són, 100 x 150 mm (DIN A6), 100 x 210 mm, 150 x 210 mm (DIN A5), 297 x 210 mm (DIN A4) . I per als catàlegs les mides més habituals són 150 x 210 mm (DIN A5) i 297 x 210 mm (DIN A4 (vertical o apaïsat)) .

Paper i impressió

  •  Disposem d’una gran varietat de papers : cartolines, estucats (mat o brillant), texturats (verjurat, nacrat, metal·litzat, etc.)

    Els gramatges són entre 115 i 350 g.

  •  La impressió pot ser d’1 a 8 tintes (CMYK) .   (L’opció més habitual són les tintes Offset però per acabats més especials són amb tintes UVI).

    .

Acabats

  • Plegats per fulletons: díptic, tríptic, finestra, ziga-zaga.
  • Enquadernacions dels catàlegs : Cavallet i grapat o encolat a la rústica

Tot això amb diferents acabats : plastificats (mat o brillant), acabats amb vernís, trepats i micro perforats (verticals o horitzontals), llegendes, etc.

.