Sobres de reparació per a joieria, òptica i fotografia

Sobres o bosses de reparació personalitzades amb la seva millor imatge. Permeten l’identificació, emmagatzematge i  fàcil recollida de la peça que ha de ser reparada o entregada. La principal avantatge és la fàcil identificació de la peça i de la persona que ens ho deixa en dipòsit, entregant-li al client una còpia o resguard per a la seva posterior recollida.

Principals avantatges:

  • Fàcil identificació de la persona de contacte i del producto a emmagatzemar, reparar o processar.
  • Fer publicitat del establiment al entregar el resguard personalizat amb la imatge de l’empresa.
  • Permet tenir un justificant firmat pel client referent als treballs a realitzar.
  • Base de dades sobre el client (nom, direcció, telefon, e-mail, etc.)
  • Establir condicions de servei (caducitat, responsabilitats en cas de furt o pèrdua, condicions legals, política de privacitat, etc.)

Formats i dimensions: disposem bàsicament de 3 tamanys d’amplada, a 4″ (10,2 cm), a 6″ (15,2 cm) i a 8″ (20,3 cm). L’alçada del document pot ser la que es vulgui amb un màxim de 31 cm.

Tipus de paper: Estan confeccionats a partir de paper euro calco (auto copiatiu), el gramatge més habitual de la bossa és de 90 gr tot i que podria arribar a ser de 170 gr. El resguard o còpia per al client és de 60 gr. El color de paper més habitual que utilitzem és el blanc, però també podria ser groc, rosa, verd i blau.

Acabats: podem incloure diferents acabats en el sobre segons la necessitat del client. Numeracions, trepats (per tallar el resguard), escots (per a una fàcil obertura), perforats d’arxiu, còpies més curtes i més llargues, acabats amb talonari, etc.

El número de còpies del sobre poden arribar a ser fins a 4 còpies + el sobre on depositar el producte.

L’empaquetat ve en blísters plastificats de 100 uds. per a facilitar el seu ús i evitar deterioraments del exterior.

Usos habituals: per a reparacions, encàrrecs i entregues de joieries, òptiques i establiments de fotografia.